Samyar Zabihi

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

E-post: samyar.zabihi@hb.se Rumsnummer: E427 Signatur: SAZA