Samyar Zabihi

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-436 4476

E-post: samyar.zabihi@hb.se

Rumsnummer: E427

Signatur: SAZA