Malin Sundström

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Sektionen för företagsekonomi och textilt management

Telefonnummer: 033-435 4478

Mobilnummer: 0732-305934

E-post: malin.sundstrom@hb.se

Rumsnummer: L317

Signatur: MSU

Malin Sundström är docent i marknadsföring och forskar om kunders/konsumenters köpbeteenden och hur handelns digitalisering påverkar beteenden och handelsstrukturer. Hon har lång erfarenhet av uppdragsforskning och arbetar tillsammans med företag och organisationer, främst inom detaljhandeln. Hon är akademisk föreståndare för centrumbildningen SIIR - Swedish Institute for Innovative Retailing - vid Högskolan i Borås, och delar det vetenskapliga ansvaret för industriforskarskolan INSiDR (Industrial Graduate School in Digital Retailing) med professor Ulf Johansson vid Jönköping University. INSiDR delfinansieras av KK stiftelsen och har som syfte att samverka med näringslivet och öka kunskapen om handelns transformering driven av digitalisering genom forskningsexpertis inom handel- och IT. INSiDR är ett samarbete mellan Jönköping University, Högskolan i Skövde och Högskolan i Borås.

År 2017 mottog hon Awards for Excellence – 2017, Winner Outstanding Paper, för artikeln ”The digitalization of retailing: an exploratory framework” (vol. 44, no. 7) i International Journal of Retail & Distribution Management, tillsammans med Johan Hagberg och Niklas Egels-Zandén på Handelshögskolan i Göteborg.

För aktuella publikationer hänvisas till Google scholar (extern länk)


Länkar till inspelade diskussioner och presentationer


Vetenskapliga publikationer

Böcker och kapitel (peer-reviewed)

Lidholm-Hjelm, S., Radon, A., Sundström, M., & Balkow, J. (2017), Understanding On-Line Fashion Buying Behavior on Impulse: Feelings Nothing More Than Feelings. Book Chapter in Advanced Fashion Technology and Operations Management, ed. Vecchi, A., IGI Global. 

Hagberg, J., Jonsson, A., Egels-Zandén, N., Lammgård, C., & Sundström, M. (2016). Handelns digitalisering: Undran inför framtidens affärer. Studentlitteratur: Lund. 

Jonsson, P., Stoopendahl, P. & Sundström, M. (2015), Köprevolutionen - Hur den digitaliserade konsumenten transformerar handel, varumärken och marknadsföring, Liber: Stockholm. 

Hagberg, J., Holmberg, U., Sundström, M. & Walter, L. (2012), Nordic Retail Research: An Introduction, book chapter, ed. Hagberg, J., Holmberg, U., Sundström, M. & Walter, L., in Nordic Retail Research – Emerging diversity, BAS, Gothenburg University, School of Business, Economics, and Law.

Eds. Hagberg, J., Holmberg, U., Sundström, M. & Walter, L. (2012), Nordic Retail Research – Emerging diversity, BAS, Gothenburg University, School of Business, Economics, and Law.

Mossberg, L. and Sundström, M. (2011), Marknadsföringsboken, (eng. The Marketing Book), Studentlitteratur: Lund. 

Sundström, M. (2010). Konsumentbeteende i postorder och e-handel, (eng. Consumer Behavior in mail-order and e-commerce), book chapter, ed. Nilsson, T., Paket på väg – En odyssé genom distanshandelns historia, (eng. An Odyssé through the history of remote selling), The report Serie Näringslivshistoria (5), The Centre for Business History, Stockholm.

Sundström, M. (2010). Unga konsumenters motiv till att använda sociala medier, (eng. Young Consumer Motives for Using Social Media), book chapter, ed. M Nilsson, Sociala? Medier? En antologi om en ny tid, (eng. Social? Medias? An anthology of a new time), Manifesto: Stockholm.

Artiklar

Sundström, M. & Hjelm-Lidholm, S. (2019). Re-positioning customer loyalty in a fast moving consumer goods market. Australasian Marketing Journal (in-print)

Sundström, M. (2019). Climate of Data-driven innovation within e-business retail actors. FIIB Business Review, Vol. 8, nr 2, pp. 79-87.

Sundström, M., Hjelm Lidholm, S. & Radon, A. (2019). Clicking the boredom away – Exploring impulse fashion buying behavior online. Journal of Retailing and Consumer Services, Vol. 47, pp. 150-156.

Lindberg, U., Salomonson, N., Sundström, M., and Wedin, K., (2018). Consumer perception and behavior in the retail foodscape – A study of chilled groceries. Journal of Retailing and Consumer Services, Vol. 40, pp. 1-7.

Hagberg, J., Sundstrom, M. and Egels-Zandén, N. (2016) The digitalization of retailing: An exploratory framework, International Journal of Retail & Distribution Management, 44(7), pp. 694–712.

Sundström, M. & Radon, A. (2015) Retailers Innovate Differently: The Need for a Retailing Research Laboratory, International Journal of Innovation in Management, Vol. 2, No. 2, pp. 119-130.

Abraha, D., Radon, A., Reardon, J., & Sundström, M. (2015). The effect of cosmopolitanism, national identity and ethnocentrism on Swedish purchase behavior. Journal of Management and Marketing Research. Vol. 18, February, pp. 1-12. 

Sundström, M. & Radon, A. (2015) Utilizing the concept of convenience as a business opportunity in emerging markets. Organizations and Markets in Emerging Economies, Vol. 6, No. 2 (12), pp. 7-21

Sundström, M., Radon, A., & Wallström, S. (2015). Don’t Forget Consumer Value - Investigating Consumer Attitudes toward QR-codes. International Journal of Innovation in Management, Vol. 3, No.2, pp. 57-66.

Sundström, M. and Ericsson, D. (2012). Value Innovation and Demand Chain Management – keys to future success in the fashion industry, The Nordic Textile Journal, Special edition: Sustainability & Innovation in the Fashion Field, The Textile Research Centre, CTF pp. 82-90.

Sundström, M., Lundberg, C. and Giannakis, S. (2011). Tourist Shopping Motivation: Go with the Flow or Follow the Plan, International Journal of Quality and Service Sciences, Vol. 3 No. 2, pp. 211-224.

Sundström, M. and Hagberg, J. (2010). Bridging marketing theory and practice for consumer behaviour Master’s students. A case study from Sweden, Industry & Higher Education, vol. 24, no. 5, October, pp. 377-380.

Uppdrag

  • Akademisk föreståndare Swedish Institute for Innovative Retailing - SIIR, 2012-2016.
  • Deltagare i "Expert Group for Retail Sector Innovation", EU-kommissionen, 2013-2014.
  • Expert for Högskoleverket, reviewer of examination work according to the quality standards of Högskoleverket 2011-2014, 2011. 

Lyssna på Malin Sundström i Retailpodden

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

De säger att nätbutik är bekvämt