Viktoria Strandberg

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)

Institutionen för pedagogiskt arbete

Telefonnummer: 033-435 4117

E-post: viktoria.strandberg@hb.se

Rumsnummer: B603

Signatur: VKST