Jonas Waidringer

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Sektionen för ingenjörsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4617

Mobilnummer:

E-post: jonas.waidringer@hb.se

Rumsnummer: C811

Signatur: jnwa