Thomas Wilson

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)

Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer:

Mobilnummer:

E-post: thomas.wilson@hb.se

Rumsnummer: C528

Signatur: TOW

Jag arbetar som seniorprofessor inom informationsvetenskap där jag studerar människors beteende i relation till information, digitalt bevarande och teknologisk innovation i form av e-böcker. Jag har arbetat deltid vid Högskolan i Borås sedan 1998. Innan det arbetade jag under 15 år som chef för Department of Information Studies vid University of Sheffield.

Jag har deltagit i det EU-finansierade projekten, EURYDICE, SHAMAN och PERICLES, och i ett projekt om e-boksfenomenet i Sverige finansierat av Vetenskapsrådet (extern länk)