Arbetsliv och välfärd

Arbetsliv och välfärd

Forskningen bedrivs regionalt, nationellt och internationellt såväl av enskilda forskare som i tvär-/mångvetenskapliga forskargrupper både inom Arbetsliv och välfärd och i samverkan med andra. Övergripande tema för pågående forskningsprojekt är:

  1. Styrning, organisering och ledning inom arbetliv och välfärd
  2. Hållbart och hälsofrämjande arbete och ledarskap
  3. Kollegialitet, profession och kollegial styrning
  4. Integration, konsumtion och boende

Områden

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Forskare/Medarbetare

Centrumbildningar