Välbesökt workshop under Borås Textile Days

Workshopen leddes av professor Christian Fuentes, projektledare för det tvärvetenskapliga forskningsprojektet Framtidens hållbara kläder. I projektet samarbetar forskare från bland annat Lunds universitet, Högskolan i Borås och IVL för att förstå vad ett cirkulärt modesystem får för effekter på miljö, affärsmodeller och konsumentbeteenden.

Ett drygt 50-tal deltagare deltog i diskussionerna vid workshopen och den var ett lyckat initiativ och bra tillfälle för projektet att diskutera möjligheter och hinder med fokus på cirkulär konsumtion. Majoriteten av deltagarna var representanter från handelsbranschen, varav många hade fokus på hållbarhetsaspekter.

Läs mer om programmet på Borås Textile Days
Läs mer om projektet Framtidens hållbara kläder