Handelsgruppen

Handelsgruppen

Handelsgruppens vision, syfte och mål

Handelsgruppen vision är att vara en ledande aktör i Sverige inom digital handel med högkvalitativ forskning av nytta för såväl akademi som praktik. Syftet är att bidra med förklaring, beskrivning, förståelse och teoriutveckling av fenomen i handeln. Det betyder att gruppens verksamhet kan bidra till utbildning, verksamhetsutveckling och innovation; till samhällsdebatten om handelsfenomen; och till forskares vidare meritering. Forskningen kan också stödja ett långsiktigt lönsamhetsperspektiv, hjälpa företag att planera strategiskt, fatta bättre beslut och bli mer datadriven, samt bidra till hållbar konsumtion. Målen med Handelsgruppens verksamhet är:

  • Att bedriva och publicera forskning med hög vetenskaplig kvalitet på internationell nivå: Publicera minst 3-4 vetenskapliga artiklar per år på hög nivå (2-4 på AJG-rankingens 4-gradiga skala);
  • Att aktivt arbeta med forskningsfinansiering, både nationellt och internationellt: Erhålla finansiering för minst 1-2 större projekt (3-4 miljoner) per år;
  • Att utgöra en central plattform för forskare vid Högskolan i Borås och vid andra lärosäten som intresserar sig för handelsrelaterade problem; 
  • Att utveckla och genomföra undervisning på såväl grundnivå som avancerad nivå med tydlig koppling till detaljhandeln - och med ett särskilt fokus på digital handel - i samarbete med INSiDR (Industrial Graduate School in Digital Retail) vid Högskolan i Borås.

Handelsgruppens forskning

Exempel på forskningsområden inom Handelsgruppen är affärsmodeller, betallösningar, servicemöten, värdeskapande, digitalisering, hållbarhet, negativa kundbeteenden, transformativa tjänster, datadriven innovation, tillgänglighet, och utsatta/sårbara konsumenter. De teoretiska fält som Handelsgruppen främst utvecklar har sin grund i samhällsvetenskap, särskilt företagsekonomi (marknadsföring och organisering/management) och informatik, men även datavetenskap. Det rör sig bl.a. om teorier om beslutsfattande, beteenden, relationer, resurser, interaktion/kommunikation, innovation, värdeskapande, kundlogik(-er), och serviceorientering.

Lyssna till Nicklas Salomonson som intervjuas i P1 Morgon 2020-02-19 om kunders mobilanvändande i butik

Lyssna till Sara Hjelm Lidholm i Retailpodden

Områden

Avslutade forskningsprojekt

Forskare/Medarbetare

Externa forskare

Centrumbildningar

Till nyhetsarkivet