Fönster

Hupp - Högre utbildning, praxis och politik

Hupp - Högre utbildning, praxis och politik

Inom Hupp arbetar forskare, universitetsadjunkter och doktorander enligt två linjer som ger både riktning och bredd: Den ena linjen omfattar kritiska frågor om den högre utbildningssektorns successiva omvandling. Frågorna knyter till teorier om ’global’ kunskapsekonomi och ’New Public Management’, men också till senare års nationella utbildningspolitiska strömningar. Här studeras hur denna omvandling påverkar högskolans uppdrag, skilda praktiker och ”New Public Good”. Specifikt läggs fokus på forskningsfrågor om policy och institutionell förändring, akademiskt arbete och legitimitet samt profession.

Den andra linjen berör forskningsfrågor som knyter till högskolepedagogiskt utvecklingsarbete. Den högskolepedagogiska forskningen innefattar frågor om lärande relativt individ, kultur och kontext samt lärar-, lednings- och studentperspektiv. Exempelvis lyfts forskningsfrågor om forsknings- och utbildningspraktik samt studenttransformationer och bedömning.

Vid varje tillfälle presenteras ett av deltagarnas arbetsprojekt, arbetsmanus eller problem och gruppen bidrar gemensamt till vidareutveckling genom kritiska synpunkter och förslag. Seminariekulturen är öppen, inkluderande med det gemensamma målet att fördjupa pågående forskningsarbete.

Hupp sammankallas av forskningsledaren varannan torsdag.

 

Journal of Praxis in Higher Education

Tidskriften är högskolans första pedagogiska tidskrift, med ett tema som både nationellt och internationellt knyter till pedagogiskt arbete, till högskolepedagogiska frågor, lärarutbildning och lärarprofession, men också till kritisk högre utbildningsforskning. Tidskriften har sin bas i en stark internationellt forskningstradition samt internationellt välrenommerade forskare via vår redaktion och vårt nätverk av seniora granskare.

Journal of Praxis in Higher Education (extern länk)

Redaktion

  • Editor-in-Chief: Petra Angervall
  • Senior Editors: Kathleen Mahon, Melina Aarnikoivu, Kalypso Filippo, Zach Taylor, David Hoffman, Sara Kh Soltani, Laura Louise Sarauw och Trine Fossland
  • Guest Editor: Bruce Macfarlane
  • Assistant Editors: Johanna Mellén och Tina Yngvesson

Områden

Forskare/Medarbetare