Colloque international L’éducation inclusive

UNESCO-symposium i Paris under temat inkludering i högre utbildning.

17 – 18 oktober anordnar UNESCO ett symposium i Paris. Huvudfrågan handlar om hur morgondagens universitets- och högskoleutbildningar kan utvecklas så att framtidens studenter får beredskap att i sin yrkesverksamhet hantera de svåra globala utmaningar vi står inför. Det handlar då inte bara om klimathot utan också om fördelningsmässiga och demografiska utmaningar. Vid symposiet presenteras RCIW:s verksamhet och exempel tas från lärarutbildningen vid Högskolan i Borås.