Forskning om inkludering får EU-medel

Ett konsortium av forskare från Spanien, Tyskland, Luxemburg, Litauen, Island och Sverige, där professor Bengt Persson står som ansvarig för den svenska delen av ansökan, har beviljats medel för ett projekt inom ramen för EU:s Lifelong Learning Programme (LLP).

Forskningsprogrammet RCIW får därmed del i ett projekt med ämnesdidaktisk profil med en total budget på omkring 600000 Euro (ca 5,2 milj. kr.). Projektet syftar till att med hjälp av fältstudier i omvittnat goda lärmiljöer i de sex länderna finna former för att utveckla lärares kompetens att undervisa elever i sammanhållna grupper och klasser. Projektet löper över tre år.