Pilotprojekt tillsammans med SPSM

I oktober månad träffades medarbetare från SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten) och forskare från RCIW för att gemensamt diskutera utgångspunkter och riktlinjer för det fortsatta arbetet.

- Det här pilotprojektet utgör ett första steg och är tänkt att skapa grunden för en hållbar samverkan som mynnar ut i gemensam kunskapsbildning om inkludering, säger Bengt Persson.

Det långsiktiga målet för samarbetet är att höja beredskapen och förmågan att möta alla elever, på huvudmanna-/skol och pedagognivå.

- Denna kunskapsbildning är vad som internationellt benämns som ”capacity building”. Att detta sker i dialog mellan forskare vid RCIW och rådgivare inom SPSM:s verksamhet innebär utmaningar och unika möjligheter. Det säger Per Skoglund från SPSM