Samarbetsavtal mellan Høgskolen i Hedmark, Aalborg Universitet och Högskolan i Borås påskrivet.

Lars Qvortrup från Aalborg Universitet presenterar här trepartssamarbetet mellan Høgskolen i Hedmark (Senter for praksisrettet utdanningsforskning), Aalborg Universitet (Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pedagogisk praksis)) och Högskolan i Borås (Research and Capability in Inclusion and Welfare). De tre institutionerna bildar tillsammans en skandinavisk allians.

Bengt Persson, Högskolan i Borås och Lars Qvortrup, Aalborg Universitet, skriver på samarbetsavtalet mellan Høgskolen i Hedmark (Senter for praksisrettet utdanningsforskning), Aalborg Universitet (Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pedagogisk praksis)) och Högskolan i Borås (Research and Capability in Inclusion and Welfare). Samarbetet gäller forsknings- och utbildningsrelaterade utmaningar inom det pedagogiska fältet.