Samverkan mellan habilitering, skola och föräldrar

Ett avtal har slutits mellan forskningsgruppen RCIW och Habiliteringen Södra Älvsborg om att beforska samverkan mellan habilitering, skola och föräldrar. Anna Norrström och Per-Åke Rosvall är delaktiga från RCIW.

Projektet är tänkt att pågå hösten 2013 och våren 2014.