Forskningsseminarium, studenter med...

Studenter med gymnasiesärskoleexamen och högre utbildning

Seminariets huvudsyfte är att presentera ett utvecklingsprojekt, som Högskolan i Gävle, HiG genomför tillsammans med Svenskt centrum för handikappidrott, SUH och Riksförbundet FUB, Föreningen för utvecklingsstörda unga och vuxna. Syftet är att tillskapa en högskoleutbildning för personer med en intellektuell funktionsnedsättning. Hälsoinspiratörsprogrammet genomförs i dagsläget som ett pilotprojekt med fristående kurser, men under förutsättning att berörda instanser godkänner programmet kommer det att ingå i högskolans programutbud.

Kurs - och programansvariga Tomas Boman HiG och Kennet Fröjd, SUH kommer att dela med sig av sina erfarenheter i förberedelser, planering, uppstart och genomförande av programmet. Det blir tillfälle för frågor i anslutning till seminariet.
 
Seminariet är ett första led i en utredning om Högskolan i Borås ska kunna ta fram någon utbildning för gruppen elever, som har gått gymnasiesärskola i syfte att bidra till ett mer inkluderande samhälle och en inkluderande högskola.
Sedan april 2013 är RCIW (Research and Capability in Inclusion and Welfare) etablerat som ett av forskningsprogrammen vid Högskolan i Borås
 
Seminariet inleds av Annika Malm varpå Bengt Persson belyser inkluderingsbegreppet ur olika aspekter.

Välkomna.
Annika Malm

Rektors strateg för breddad rekrytering och inkludering