Kongress i Österrike med tema "Pathways to Inclusion"

I mitten av juli höll the International Association for the 
Scientific Study of Intellectual 
and Developmental Disabilities, IASSIDD, sin kongress vid Wien Universität i Österrike. Kongressens tema var ”Pathways to Inclusion” och särskilt intressant var att temat belystes från flera forskningsområden av vilka ”Education” var ett.

Pathways to InclusionBild från kongressprogrammet, klicka för en större version

Sedan FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ratificerats av närmare 160 länder har inkludering som princip fått acceptans världen över. Bland kongressens drygt 800 presentationer handlade ett femtiotal om utbildning och gemensamt för de flesta är svårigheten att verkligen skapa förutsättningar för en inkluderande utbildning. Forskningsresultat från bl.a. Zambia, Etiopien och Thailand visade på stora svårigheter att skapa förutsättningar för personer med funktionsnedsättningar att kunna delta i samhällslivet. Att få ett barn med utvecklingsstörning ses fortfarande ofta som ett straff som familjen får utstå. Av de drygt 80 deltagande nationerna var representationen från Asien och Afrika påtagligt stor.

I det perspektivet kan antalet nordiska deltagare, knappt tio inom utbildningsområdet, ses som anmärkningsvärt lågt. Är det så att vi är så nöjda med tillståndet i våra länder att vi inte har mer att lära? Om så är fallet kan man fråga sig varför vi inte är mer angelägna att delta i den internationella diskussionen och dela med oss av våra kunskaper.

Högskolan i Borås och RCIW var i alla fall närvarande och bidrog med presentationer och diskussionsinlägg.

Bengt Persson