Majnumret av Paideia är nu utkommet

Nummer 7 av Paideia har nu utkommit. Innehållsförteckning:

    • Kunnskap og symbolsk dominans – en studie av kampen om barnehagen

 

    • Kompetencemål i den nye læreruddannelse

 

    • Två läroböckers bild av recensionsskrivande

 

    • Barns medvirkning på egen barnehagehverdag – små barn som deltakere i en digital spørreundersøkelse om barnehagens innhold

 

  • Kommentar: Dygtige lærere er en forudsætning for folkeskolens resultater

 

Mer information och beställning, från förlaget.