RCIW ingår skandinavisk forskarallians

Högskolans strategiska forskningsprogram RCIW (Research and Capability in Inclusion and Welfare) ingår numera i en skandinavisk forskningsallians kallad SERA (Scandinavian Education Research Alliance). RCIW och dess motsvarigheter på Universiteten i Aalborg i Danmark och Hedmark i Norge har nyligen skrivit ett samarbetsavtal.

– Aalborg och Hedmark är två miljöer med lång tradition av praxisnära, god och framgångsrik pedagogisk forskning.