RCIW och SPSM (Specialpedagogiska Skolmyndigheten) i internationellt forskningssamarbete

Strax före midsommar, under det grekiska ordförandeskapet i EU, möttes i Aten representanter för ett knappt trettiotal länder för uppstart av ett nytt internationellt forskningsprojekt. Projektet, som är treårigt, leds och administreras av European Agency for Special Needs and Inclusive Education och syftar till att ge svar på följande frågor:

  • What pedagogical strategies/teaching approaches (e.g. use of ICT, focus on key competences) best support learning and are effective in raising the achievement (academic and social) of all learners?
  • How can ICT be used to support inclusive pedagogy and raise the achievement of all learners? 
How can school leaders best support:
    • the development, implementation and monitoring of inputs and processes for raising achievement?
    • the participation of learners, parents/carers in the learning process?
    • the measurement of all forms of achievement and analysis of outcomes to inform further development?

Bengt Persson från RCIW och Per Skoglund från Specialpedagogiska Skolmyndigheten ingår båda i projektets ledningsgrupp och ett första steg blir att välja ut ett mindre antal miljöer i olika länder där de skolbaserade aktiviteterna kommer att äga rum.

Projektet kan följas på european-agency.org

Text: Bengt Persson, bild: European Agency for Special Needs and Inclusive Education.