Anita Norlund om forskning och nya insikter i Italien

Under tre månader är Anita Norlund, docent i pedagogiskt arbete, gästprofessor vid universitetet i Foggia, Italien. Där sprider hon sin kunskap om att skriva forskningsöversikter och om neuromyter. Utbytet genererar också ny kunskap som hon hoppas kan komma Högskolan i Borås till nytta.

Sedan den 15 september har Anita Norlund befunnit sig vid Universitetet i Foggia – i en forskningsmiljö som heter ERID Lab, Educational Research and Interaction Design. Där leder hon och fördelar arbetet i en grupp om sex forskare som ska ta fram en gemensam forskningsöversikt.

– Forskningsöversikten handlar om augmented, mixed och virtual reality relaterat till klassrumspraktiker. Alla tre reality-typer står för teknik som på olika sätt är verklighetssimulerande och som används, och kan användas, i undervisning, säger Anita Norlund.

Hemma i Borås är hon ledare för forskningsgruppen Research and Capability in Inclusion and Welfare (RCIW) som är engagerad i flera kommun- och myndighetsprojekt. Gruppens forskning visar att tilliten till tekniska, digitala hjälpmedel är stor. Inte minst i undervisning för nyanlända och elever med autism eller andra särskilda behov.

Kunskapsutbyte åt båda håll
– I den forskningsmiljö jag vistas i här är man mycket kunnig och erfaren inom e-learning, vilket vi kan dra nytta av i Borås på olika nivåer.  Jag hoppas på att få massvis med nya kunskaper som jag kan dela med mig av på hemmaplan.

Dessutom planerar Anita Norlund att göra ett appendix till forskningsöversikten som hon bedriver i Italien, och i den presentera en jämförelse mellan Sverige och Italien ifråga om teknologianvändning i klassrum. Hon kommer också att hålla i seminarier kring varför man bör vara skeptisk mot hjärngympa.

– De är väldigt intresserade av min forskning kring ”neuromyter”. Till neuromyter hör antaganden att elever har olika inlärningsstilar, att det är bra med hjärngympa eller att vi bara använder 10 procent av vår hjärna.

Kaffekokaren gav nya perspektiv
Att komma till Italien, ett nytt land, var en prövningHemma i lägenheten dröjde det innan Anita Norlund vågade använda den italienska kaffekokaren för första gången. När hon kände sig redo hittade hon en youtubefilm som visade hur man skulle gå tillväga. Nästa steg var att hitta rätt kaffesort. I affären tog hon med sig en kaffeförpackning till kassan, ritade sin kokare på en bit papper och försökte få klarhet i om det var en bra matchning.

– Ny teknologi och gammalt ritpapper i kombination fungerar bra även om jag brände sönder mig själv, arbetsbänken och en grytlapp. Det är lätt att skoja om sådant här men många gånger har jag tänkt mer på djupet kring hur det måste vara att komma som ensamkommande flyktingbarn och uppleva samma okunskap men med helt andra och betydligt sämre utgångspunkter. Jag har trots allt språkkunskaper, en dator och kollegor att fråga. Detta är något som i hög grad upptar mina tankar.