Consortiemötet på Island

Anneli Schwartz, som nu tagit över huvudansvaret för den svenska representationen i forskningsprojektet TdiverS, har tillsammans med Elisabeth Persson under tiden 15-18 november deltagit i forskargruppens fjärde consortiemöte på Island.

Mötets huvudfokus var att diskutera och ytterligare utveckla förståelsen av inkludering i skolan genom gemensam litteraturöversikt och DVD-produktion. Gruppen genomförde också skolbesök i och utanför Reykjavik. Projektet TdiverS har nu pågått i två år och har under denna tid kunnat visa hur komplex förståelsen av inkludering är utifrån de olika ländernas kontext och policydokument. 

Till mötet på Island var också representanter för sex andra Comenius-finansierade projekt inbjudna. De bidrog med presentationer av sina egna projekt och gav också synpunkter på den pågående DVD-produktionen.

Vi har haft förmånen att få stöd och hjälp med filmning och redigering av Filip Asphäll och vår DVD från Strömskolan i Marks kommun visar på tydliga inkluderande skolmiljöer i en svensk kontext. Vi fortsätter nu vårt arbete med att utveckla och problematisera innehållet och eventuellt producera ytterligare en film fram till nästa möte i projektet. Mötet kommer att äga rum i Litauen under april månad 2016.