Dansk avhandling om inkludering

Den 16 mars försvarade Torben Næsby sin avhandling "Kvalitet i dagtilbud - Om pædagogisk kvalitet og udvikling af pædagogens professionelle kompetencer".

Torben disputerade vid Aalborgs universitet, som är en av RCIW:s samarbetspartners. Anita Norlund, RCIW, var en av opponenterna i den enligt dansk tradition trehövdade kommittén.