Forskare följer skolsatsning på nyanlända

I Kungsbacka Posten den 5 september beskrivs ett projekt om nyanlända som följs upp av Högskolan i Borås. Det är Marianne Strömberg och Anita Norlund som bedriver denna forskning. Artikeln fickäven utgöra en powerpointbild i de båda forskarnas presentation på ECER-konferensen i Budapest 8-11 september. Temat för konferensen var 'education and transitions' och den specifika presentationen hade titeln Education and transition - the aspect of newly arrived pupils.