Inkludering i Ryssland

På RCIW:s och LUMOS uppdrag medverkade Erik Ivarsson, planeringsledare i Västra Göteborg, i en konferens i Moskva på temat ”Social partnership in inclusive education” den 17 april.

Konferensen var uppdelad i tematiska block, där det första blocket handlade om politiska intentioner och lagstiftning och inleddes av den ryske utbildningsministern följd av bl.a. ordföranden i Dumans utbildningsutskott. Erik Ivarssons presentation i blocket Partnership handlade om samarbete mellan huvudmän, intresseorganisationer, föräldraorganisationer och pedagoger för bästa utveckling av inkluderande praktiker.

En runda bords-konferens, på samma tema, med föräldraorganisationer och företrädare för Moskva stad ägde rum den 16 april vid en all-rysk läromedelsmässa och samma dag föreläste Erik också på lärarhögskolan på temat  ”Empowerment and artists in residence in schools”.