RCIW på NERA-/NFPF-konferens

Bertil Ljungblad, Marianne Strömberg och Anita Norlund deltog den 4-6 mars 2015 i den nordiska forskarkonferensen NERA/NFPF, Nordisk förening för pedagogisk forskning i Göteborg. Titeln på presentationen var "How to develop inclusive pedagogical practices? - Identification of needs of in-service competencies trough collaboration between researchers and practitioners".

Presentationen byggde på empiri och analys från ett av de samforskningsprojekt som RCIW bedriver med Kungsbacka kommun.