RCIW-representanter i Clermont-Ferrand

På universitet i Clermond-Ferrand besökte vi, Anita Norlund och Marianne Strömberg, ESPE – École supérieure du professorat et de l’éducation, där lärarutbildning bedrivs. Vi träffade bland andra professor Roland Goigoux och lektor Marianne Woollven som arbetar vid specialpedagogiska institutionen.

Roland Goigoux gav oss, på ett mycket livfullt sätt, en beskrivning av hur neurovetenskapen har influerat det utbildningsvetenskapliga fältet i Frankrike från 1960-talet och fram till idag och vilka konsekvenser detta har fått inom policy och pedagogiska praktiken.


Anita och Marianne Woollven följer Rolands resonemang och anteckningar.

Vi träffade också Serge Thomazet som ansvarar för masterprogrammet i specialpedagogik och för fortbildning av lärare inom ämnet. Hans forskning behandlar i huvudsak inkluderingsfrågor inom policy och pedagogisk praktik. Serge tog med oss på ett mycket intressant och givande besök i en byskola i bergen där vi träffade en av hans studenter inom masterprogrammet, Sophie, och en av hennes elever.


Sophie har just avslutat ett undervisningsmoment med en elev som är i behov av stöd i matematik.