SOCIALA INVESTERINGSMEDEL FRÅN VÄSTRA GÖTALANDSREDIONEN

Barn och familjer med behov av särskilt stöd

Barns psykiska ohälsa ökar markant. Satsningen HELA, ”Holistiskt Engagerat Lärande för Alla”, får 9 441 000 kronor från Västra Götalandsregionen för att olika yrkesgrupper ska utveckla metoder för att samarbeta och bygga relationer med barn i behov av särskilt stöd. Det kan till exempel handla om barn med språkstörningar, beteendeproblem eller nyanlända barn som upplevt trauman. Arbetet kommer att göras på totalt 23 förskolor och skolor i Borås, Ulricehamn, Mark och Bollebygd. Satsningen genomförs av Navet Science Center och Psykologenheten för mödra- och barnhälsovård, Södra Älvsborg. RCIW får 787 000 kronor inom projektbudgeten för att på vetenskapliga grunder följa projektet via följeforskning.