Stipendium för att studera hur forskning påverkar policybeslut

Anita Norlund och Marianne Strömberg vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT har fått ett hedervärt stipendium på 43000 kronor från Franska institutet, Institut Francais de Suède. Av 50 sökande var det sju stycken som fick full finansiering, varav Anita och Mariannes ansökan var en.

Berätta mer om stipendiet – vad är det ni ska göra för pengarna?


– Vi ska spendera tre veckor i Frankrike och besöka två olika universitet, i Lyon och i Clermont-­Ferrand. Där ska vi träffa flera framstående forskare som via sina studier har byggt broar mellan neuropsykiatrin och sociologin. Det handlar bland annat om så kallade ’neuro-­myter’, vilket mer konkret innebär felaktiga föreställningar om att elever har olika inlärningsstilar eller att de får problem med uppmärksamheten om de dricker sockerhaltiga drycker.

– Några av de forskare som vi ska möta har gjort stora forskningsöversikter på området, och dessa ser vi mycket fram emot att få ta del av. Vi har också förväntningar på att få nya insikter om hur forskning kan påverka utbildningspolicy och praktik i de här frågorna. I Frankrike tycks hjärnforskning, precis som i Sverige, ha påverkat utbildningsbeslut på policynivå. Vi menar att det är angeläget med kunskap som kritiskt ifrågasätter det faktum att det inte istället är pedagogiken som ges utrymme i de här frågorna.

Varför är det här ett så hedervärt stipendium tycker ni?


– När vi tittade på förra årets stipendiater framgick det tydligt att det var de naturvetenskapliga disciplinerna som hade prioriterats. Vi är därför stolta över att vi med vår ansökan lyckades utmana denna dominans och låta pedagogiskt arbete hamna i fokus.

– Det är förstås inte betydelselöst för oss att vi båda på det personliga planet är hängivna frankofiler!

Vad säger det om Högskolan i Borås att ni fått det?


– Vi vet sedan tidigare att den forskning som bedrivs inom forskningsplattformen RCIW (Research and Capability in Inclusion and Welfare) är intressant och uppmärksammat i ett europeiskt perspektiv. Vårt stipendium ger möjlighet att ytterligare stärka detta intresse.

– Det är dessutom vår övertygelse att RCIW som relativt nystartad forskningsplattform via stipendiet kommer att fortsätta den inslagna vägen mot fruktbara samarbeten. Extra roligt är att samarbetet tydligt ryms inom Vetenskap för profession, och såväl policyorienterad som praxisorienterad forskning kommer att vara i fokus vid vårt besök i Frankrike.

– Lyon är för övrigt en textilstad precis som Borås!

 

Fakta Institut Francais de Suède (IFS)
Institut français de Suède har till uppdrag att främja kultur- och forskningssamarbetet mellan Sverige och Frankrike. Sedan sin tillkomst 1937, lyder IFS (tidigare Franska Institutet) under det franska utrikesministeriet (Ministère des affaires étrangères et européennes) och är sedan 2011 inrymt i Frankrikes Ambassad i Sverige (Kommendörsgatan 13, Stockholm).

Läs mer om IFS.