Fil. dr William H. Kitchen föreläste på RCIW:s öppna seminarium

Den 23 november höll fil. dr. William H. Kitchen från Nordirland en föreläsning i RCIW:s öppna seminarium kring inkludering. Titeln var Educational Neuroscience: when theory meets practice, och Kitchen behandlade ur ett filosofiskt perspektiv den nutida tendensen att vilja förena neurovetenskap och pedagogik. De inneboende problemen i en sådan förening belystes kritiskt.

Kitchen har gett ut boken Authority and the Teacher (London, Bloomsbury) och kommer under 2017 att ge ut ytterligare en bok, A philosophical critique of neuroscience and education.