Följer projekt med ny organisation av svenskundervisning

På bilden diskuterar Matilda Nybo, svensklärare på Sven Eriksonsgymnasiet, novellanalys med en av sina elever.

Skolan har fått 210.000 kronor från Sparbanksstiftelsen Sjuhärad för att bedriva ett pilotprojekt där undervisning i svenskämnet respektive svenska som andraspråksämnet slås samman. Syftet är att undersöka vad som sker i en sådan ny organisationsform. Anita Norlund och Elisabeth Persson är de forskare som följer projektet.