Första publikationen från ”Scandinavian Educational Research Alliance”

Samarbetet mellan RCIW, SePU (Høgskolen i Hedmark) och LSP (Aalborgs Universitet) har nu resulterat i den första gemensamma publikationen, utgiven av Aalborg University Press. Under ledning av Bengt Persson och Lars Qvortrup har fyra empiriska studier genomförts inom ramen för det norska FLIK-projektet där inkluderande lärandemiljöer står i fokus. De fyra studierna har följande innehåll och författare: 

Elevers ulikheter som pedagogisk tilnærming – en casestudie, Bengt og Elisabeth Persson, Högskolan i Borås

Skoletrøtthet eller fagtrøtthet? – Elevers motivasjon og interesse for skole og fag, Vibeke Christensen, Aalborg Universitet

Utfordringer relatert til inkludering i barnehagen – en mikrostudie av fagdidaktiske og sosiale innsatser, Anne Kristoffersen Kostøl, Høgskolen i Hedmark

Forskningsbaseret læringsmiljøudvikling – samarbejde og sammenhæng mellem kommunale støtteenheder og specialtjenester, Line Skov Hansen, Aalborg Universitet

Redan tidigare har RCIW ett etablerat samarbete med Ålborg och Hedmark genom tidskriften Paideia.