Lärarrummet i UR

Marianne Strömberg uttalar sig i ett avsnittet av radioprogrammet Lärarrummet

Lärarrummet är ett radioprogram som produceras av Utbildningsradion - UR. I senaste avsnittet berättar de om introduktionsteamet i Kungsbacka, ett projekt som följs av RCIW.

På Åsaskolan i Kungsbacka är Lisbeth Kårmark lärare i svenska som andraspråk. Hon ingår i det särskilda introduktionsteam som jobbar med mottagandet av nyanlända elever i Kungsbacka kommun. Introduktionsteamet består förutom av Lisbeth Kårmark även av specialpedagog, socialpedagog, tolkar, rektor, och studiehandledare. Kommunens sätt att arbeta med introduktionsteamet följs och utvärderas av Marianne Strömberg och Anita Norlund från Högskolan i Borås.