Lyckad avslutning för TdiverS-projektet

Inom ramen för det EU-finansierade projektet TdiverS, Teaching diverse learners in school subjects, har nu den avslutande konferensen och det sista konsortiemötet genomförts i Ludwigsburg, Tyskland den 17-20 november.

Projektet har pågått i tre år och ingår i EU:s Lifelong Learning Programme och är ett Comenius Network. Förutom Sverige har Island, Lettland, Luxemburg, Tyskland och Spanien deltagit. Sverige har representerats av Högskolan i Borås och ansvarig har varit Anneli Schwartz. I den avslutande konferensen deltog förutom Anneli Schwartz också Bengt Persson och Elisabeth Persson från HB samt lärarna Nina Milehem, Helen Lundvall och Marica Nydahl från Marks kommun och Lars Windisch från Alingsås kommun. Lärarna presenterade exempel på inspirerande inkluderande lärmiljöer under lördagens workshops. De fick också tillfälle att samtala med och knyta kontakter med lärare och skolledare från de andra deltagande länderna. Lars Windisch presenterade också CLIL - Content and Language Integrated Learning, som är en del av ett Erasmus+project.

Syftet med TidiverS har varit att skapa nätverk mellan forskare från de universitet som ingått i projektet. Gruppen har också tagit fram ett USB-minne med filmer från de olika länderna som exempel på inspirerande inkluderande lärmiljöer. Samtliga filmer är textade på engelska och materialet är tänkt att användas inom lärarutbildning och kompetensutbildning för redan verksamma lärare.