Professor och sektionschef lämnar landet för hållbar utbildning

GREAT 21, Global Reshaping of Education and Training for the 21st century, är ett initiativ inom ramen för den verksamhet som European Organisation for Sustainable Development (EOSD) bedriver. Initiativets syfte är att aktivt arbeta för att utbildning på olika nivåer förändras och anpassas till de nya och osäkra förutsättningar som klimatförändringar och energiknapphet kommer att medföra:

GREAT 21 is for senior members of global academic community, policy makers, multilateral organizations and other institutional stakeholders who are committed to drive positive change in the world of education and training at all levels and across the continents.

Vid årets konferens i Karlsruhe med ett knappt femtiotal deltagare, bidrog Bengt Persson och Lill Langelotz från RCIW med en presentation där inkluderingsfrågan belystes i ett globalt hållbarhetsperspektiv. Särskilt FN:s globala hållbarhetsmål 4 och 16 om god utbildning för alla och inkluderande samhällen fokuserades i vårt bidrag.

EOSD:s inriktning stämmer väl överens med Högskolan i Borås satsning på hållbar utveckling och vi tror att ett fortsatt engagemang i organisationen kan vara positivt för högskolans hållbarhetsarbete.