Utbyte av kunskap och erfarenhet

I tio dagar har Rosaria Pace, gästlärare från universitetet i Foggia, i samarbete med RCIW, delat med sig av sin expertis inom informations- och kommunikationsteknik.

– Förhoppningen är att samarbetet ska bidra till ökad kunskap och förståelse för hur Virtual Reality och annan verklighetssimulerande teknik kan introduceras och användas som hjälpmedel i undervisning och lärande i skolan.

Rosaria Pace arbetar vid universitetet i Foggia, Italien, där hon bedriver forskning för ERID Lab, Educational Research and Interaction Design, med fokus på digitalt lärande och management. Hon är bland annat delaktig i ett projekt för Samsung i Italien som utvecklar digitala hjälpmedel, såsom surfplattor, för utbildning.

Hon är positiv till samarbetet med RCIW som hon beskriver som ett utbyte av kunskaper och erfarenheter som tillför nya perspektiv.

Men vad tycker du om Borås?

– Borås är en mycket trevlig stad. Jag gillar verkligen närheten till naturen och att jag kan se ån mitt i staden.

Text och foto: Jon Ulvsgärd