Avtackning av professorer

Förra veckan tackade vi av våra kollegor Bengt Persson, professor, och Julie Allen, gästprofessor, som båda har bidragit till högskolans forskning om inkludering i utbildning. Som en del av avtackningen träffades forskare från olika delar av Sverige och Europa under en hel dag, för att inventera aktuell forskning på just detta tema.