Inkluderande lärmiljöer

Det första ledarseminariet inom Ifous-programmet Inkluderande lärmiljöer hölls på Quality Hotel Grand i Borås den 14 mars. Ett 80-tal förvaltningschefer, utbildningschefer, rektorer och förskolechefer från de sju deltagande kommunerna fanns på plats. Henrik Hamilton och Karin Hermansson från Ifous presenterade vad det innebär att delta i ett Ifous-program. Forskningsinsatsen i programmet presenterades av Maria Ferlin, Lill Langelotz och Elisabeth Persson. Lill stod också för en kortare redogörelse för vad kollegialt lärande innebär. Största delen av tiden fick deltagarna diskutera centrala frågeställningar som inkluderande lärmiljöer, styrning och ledning samt hur de på olika sätt kan stödja varandra under de tre år som arbetet inom programmet ska pågå.