Management

Management

Management kan sägas vara en uppsättning principer som rör organisering och tillämpning av dessa principer för att utnyttja fysiska, ekonomiska, mänskliga och informationsmässiga resurser på ett effektivt sätt för att uppnå organisatoriska syften.

Gruppens forskning behandlar en mängd olika perspektiv kring organisationer, företag och förvaltningar, när det kommer ledarskap, beslutsfattande, professionsutövande, organisatoriska relationer, organisationsförändring, innovation, teknikutveckling, genus etc.