Majnumret av Paideia är nu utkommet

Nummer 7 av Paideia har nu utkommit. Innehållsförteckning:

  • Kunnskap og symbolsk dominans – en studie av kampen om barnehagen

  • Kompetencemål i den nye læreruddannelse

  • Två läroböckers bild av recensionsskrivande

  • Barns medvirkning på egen barnehagehverdag – små barn som deltakere i en digital spørreundersøkelse om barnehagens innhold

  • Kommentar: Dygtige lærere er en forudsætning for folkeskolens resultater

 

Mer information och beställning, från förlaget.