Smart Textiles

Smart Textiles

Smart Textiles

Det textila området omfattar idag mycket mer än tyger och kläder. Till exempel används textilier i allt från armeringsmaterial i kompositer och ljudisolerade väggar, till avancerade blodkärl. Kvalitetskrav och materialval utvecklas ständigt och nya användningsområden identifieras löpande, inte minst med hjälp av Smart Textiles.

Smart Textiles finns mitt i Sveriges textila centrum: klustret Textile Fashion Center inom Högskolan i Borås campus. Där finns även vårt Textile Showroom, där nya material visas och som fungerar som en mötesplats för både näringsliv och akademi.

Smart Textiles är en miljö som består av ett tätt samarbete mellan

Huvudfinansiärer är

Smart Textiles finansieras även av Sparbanksstiftelsen Sjuhärad och andra forskningsfinansiärer.

Områden

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Forskare/Medarbetare