Smart Textiles

Smart Textiles

Det textila området omfattar idag mycket mer än tyger och kläder. Till exempel används textilier i allt från armeringsmaterial i kompositer och ljudisolerade väggar, till avancerade blodkärl. Kvalitetskrav och materialval utvecklas ständigt och nya användningsområden identifieras löpande, inte minst med hjälp av Smart Textiles.

Smart Textiles är en arena för textil innovation och ett verksamhetsområde inom Science Park Borås vid Högskolan i Borås. Vi har ett näsa smarbete med näringsliv, akademi, institut och politik.

Det grundläggande syftet och uppdraget för Smart Textiles är att utveckla, tillgängliggöra och konkretisera textila innovationer.

Smart Textiles bildades 2006 med utångspunkt att stärka forskningen inom området smarta och tekniska textilier samt att väcka ett intresse inom industrin för samarbeten över gränserna. 

Smart Textiles är en miljö som består av ett tätt samarbete mellan

Huvudfinansiärer är

Smart Textiles finansieras även av Sparbanksstiftelsen Sjuhärad och andra forskningsfinansiärer.

Områden

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Forskare/Medarbetare