Vårdande, Hälsa och Lärande (VHäL)

Vårdande, Hälsa och Lärande (VHäL)

Forskning om hur förutsättningar för god vård skapas och bibehålls, samt frågor i relation till människors hälsa och ohälsa, samt lärande i förhållande till hälsa och vårdande.

En röd tråd i vår forskning är patientperspektivet och vårdande som beaktar enskilda personers förutsättningar och behov. Här finns forskning inom olika områden fördelade inom följande projektgrupper:

  • Vårdande samtal, kommunikation och bemötande
  • Patientsäkerhet och god vård
  • Barn och ungdomars hälsa
  • Barnafödande och kvinnors hälsa
  • Lärande och pedagogiska forskningsfrågor inom vårdandet

Forskningen bedrivs i samverkan med det omgivande samhället med fokus på frågor som efterfrågas inom hälso- och sjukvården. Vi träffas regelbundet i forskargruppen för kreativa samtal och kritisk granskning av pågående forskning och idéer. I olika forskningsprojekt involverar vi också studenter.

För frågor eller mer info om träffarna maila Annelie annelie.sundler@hb.se

Områden

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Forskare/Medarbetare