ULF-forum 14 oktober

Målet med ULF-forum är att skapa en möjlighet till dialog om hur vi kan stärka kopplingen mellan utbildningsutövning, utveckling och forskning i våra kommuner genom samarbeten mellan skolorna och högskolan. Målgrupp för forumet är både anställda i skolorna och högskolan.

Preliminärt program

  • Välkommen och information om ULF
  • Inspirerande gästpresentationer om ULF, samverkansforskning och praktiknära forskning
  • Pågående projekt – vad händer?
  • Framåtblickande dialoger

Gästföreläsningar

När skolan vilar på vetenskaplig grund Josefina Eliaso Magnusson, Universitetslektor i flerspråkighet, Högskolan i Borås och Joakim Magnusson, Rektor, Ekarängskolan

Hur hamburgaren sammanfogades med språkutvecklande teknikundervisning i förskolan – en modell för praktiknära samverkan Helena Sagar, Vetenskaplig ledare och lektor i Förvaltningen för förskola och grundskola, Kungsbacka kommun

Hur lärare och forskare kan samarbeta och vilka möjligheter ­och svårigheter som uppstår då Anette Olin, Docent och universitetslektor, Göteborgs universitet

Boka in datumet redan nu och anmäl dig här nedanför. Senast 8 oktober behöver vi ha din anmälan. Obs! Förlängd anmälningstid. Zoom-länk skickas ut efter sista anmälningsdag.


För frågor om dagen, kontakta Anita Kjellström

Läs mer

Läs mer om ULF-avtalet​ på ulfavtal.se (extern länk)

Anmäl dig till ULF-Forum

Obligatoriska fält är markerade med en asterisk (*).

Behandling av personuppgifter

Vi behöver ditt samtycke till att behandla de uppgifter som du lämnar om dig i formuläret. Uppgifterna i formuläret kommer att behandlas av ansvariga för kursen vid högskolan, i syfte att planera och genomföra utbildningen samt att kommunicera med dig. Uppgifterna kommer att lagras inom EU/EES, och raderas efter evenemanget.

Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av artikel 6.1 (a) i dataskyddsförordningen (samtycke). Det är helt frivilligt att lämna samtycke, och du kan när som helst ta tillbaka ett lämnat samtycke.

Läs mer om hur Högskolan i Borås behandlar dina uppgifter och vilka rättigheter du har.