Rumsliga egenskaper som variabler i textildesign

Re:sommar! Under sommaren återpublicerar vi ett urval av nyheter från våren. Den här nyheten publicerades första gången 210301.

Tonje Kristensen Johnstone, universitetslektor vid Textilhögskolan, menar att hjärnan är programmerad att se mönster, människan gillar att söka mönster och ordna saker efter färg och form.

– Vi människor söker ordning genom att leta efter mönster och repetitioner. Vi skapar till och med mönster i hur vi sorterar våra bestick när vi separerar gafflar från knivar och skedar, säger hon. 

– Jag ser mönster överallt. Det räcker med att jag tittar ut genom fönstret så ser jag upprepningar. Saker som upprepar sig kan sägas vara en form av mönster, det kan vara något så enkelt som takpannor. Överallt runt omkring finns repetitioner. I stadsmiljö sker det ofta i saker som människan har skapat och i naturen sker det naturligt.

Avhandlingens syfte är att åsidosätta konkreta designvariabler såsom material, textil teknik, rapportstorlek och färg och att byta ut dessa till något abstrakt. Genom att introducera rumsliga begrepp som designvariabler och att utforska mönster som rumsliga definierare vill Tonje Kristensen Johnstone öka medvetenheten om rumsliga egenskaper i mönsterformgivningsprocessen. Hon fokuserar på mönster som en rumslig egenskap och på så vis ändras fokus från det som en designer oftast tar för givet.

– För mig är det viktigt att mönsterdesign får en plats inom forskningen. I min doktorandstudie lät jag designstudenter testa att designa mönster med rumsliga egenskaper som variabler¸ såsom vad som är upp och vad som är ner i ett rum. Jag åkte runt till olika designskolor i Europa och höll workshops där studenterna fick jobba med rumsliga begrepp och då började de att göra helt andra typer av mönster. Den största skillnaden var att många studenter gjorde något tredimensionellt där de gick bort från de traditionella mönsterprocesserna. 

Vill bredda synen på mönster

Tonje Kristensen Johnstone beskriver hur designstudenter får lära sig mycket om textila tekniker, design och formgivning, men även om olika designmetoder och tillvägagångssätt under sin utbildning. Denna kunskap tar de vidare in i sitt professionella yrke där metoderna förfinas och utvecklas. Genom att introducera studenter för rumsliga begrepp som designvariabler skapas alternativa sätt att tänka kring design av mönster. 

– Om jag introducerar mina studenter för ett annat sätt att tänka kommer de att skapa andra typer av mönster och det kommer att skapa bättre design. Det kommer därmed leda till att de kan designa helt andra typer av mönster än vad vi sett tidigare, menar hon.

– En duktig mönsterdesigner kan formge mönster som utmanar hjärnan och skapa ”intelligenta” mönster som inte framstår som självklara vid första ögonkastet, mönstret ändrar sig beroende av betraktarens avstånd eller skiftar färg om det ses på från olika perspektiv, säger Tonje Kristensen Johnstone.

Läs mer

Ta del av avhandlingen
Läs mer om Tonje Kristensen