Hur låter design?

Vidmina Stasiulyte, forskare vid Textilhögskolan, har fått runt 4,5 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för sitt projekt Sonic Fashion. Projektet pågår i tre år.

I forskningen kommer hon att använda de mest lämpliga metoderna, såsom förkroppsligade designidéer, ljuddokumentation, forskningsworkshops, samskapande med synskadade och studenter från textil- och modedesignutbildningarna samt ljud- och performancekonst. Syftet är att underlätta en långsiktigt inkluderande modeutbildning som betraktar icke-visuell estetik som en del av utbildningsprogrammet.

Läs mer om Vidmina Stasiulyte