Livsåskådningar, omsorg och social hållbarhet i förskollärarutbildningen

Livsåskådningar, omsorg och social hållbarhet i förskollärarutbildningen

Forskningsprojektet syftar till att bidra med kunskap om

  • normer för inkludering, marginalisering och utanförskap,
  • kunskapsinnehåll,
  • studenters och lärarutbildares narrativ/berättelser om religion och livsåskådning, inom svensk förskollärarutbildning.