Ökad trygghet för personer med demens vid försvinnande

Ökad trygghet för personer med demens vid försvinnande - ett samverkansprojekt om effektivare efterforskningsinsatser före - under - efter ett försvinnande

Projektet syftar till att öka tryggheten för personer med demens som är en av de största grupperna som anmäls försvunna. Det är ett praktiknära samverkansprojekt och har fokus på att utöver ny kunskap bidra till nya effektivare samverkansrutiner och metoder före, under, och efter ett försvinnande. Projektet genomförs i nära samverkan med kommunal äldreomsorg, Svenskt Demenscentrum och Polisen.

Förhoppningen är att projektet ska bidra med ny kunskap om efterforskningsprocessen före, under och efter ett försvinnande. Mer konkret hoppas vi kunna utveckla nya modeller för samverkan mellan äldreomsorgen och polisen för att bidra till en ökad trygghet och därmed bättre livsvillkor för äldre personer med demens och deras anhöriga. På sikt är förhoppningen att erfarenheter från projektet kan användas för att utveckla motsvarande rutiner och samverkansmodeller kring andra grupper i risk för försvinnande, t.ex. personer med psykisk ohälsa, barn och ungdomar i socialt utsatta situationer.

Projektet är en fortsättning på Efterforskning av försvunna personer (EFP).