Pedagogy, Education and Praxis (PEP): Reclaiming education in an era of schooling

Pedagogy, Education and Praxis (PEP): Reclaiming education in an era of schooling

PEP är ett gränsöverskridande samarbets- och forskningsprogram som undersöker pedagogik, utbildning och praxis - dess natur, tillstånd och traditioner - samt hur de kan utvecklas i olika nationella kontexter och olika utbildningsmiljöer.

Forskare/Medarbetare

Områden