Samhällets idéer om barnbibliotek 1945-1996: en idéanalys

Samhällets idéer om barnbibliotek 1945-1996: en idéanalys

I detta projekt studeras vilka idéer inom nationell politik och biblioteksprofession som tar området ”barn och bibliotek” i anspråk. Ansatsen är nyinstitutionell och metoden idéanalytisk. Materialet består av offentligt tryck och professionstidskrifter. Projektet, som avser mynna ut i en avhandling, skrivs på halvtid mellan 2011 och 2019.