Besök i labbet

I Handelslabbet bedrivs forskning kring köp- och konsumentbeteende med fokus på innovativ digital handel.  Vårt fokus är kundbeteende där vi studerar både online- och off-line miljöers påverkan på köpbeslut. De digitala verktyg som testas i Handelslabbet handlar som regel om att hjälpa kunderna att bli säkrare i sitt köpbeslut. Det kan handla om att testa nya sätt att få produktinformation på i butiken, hur man kan använda mobiltelefonen för säkrare köpbeslut eller hur interaktiva skärmar kan hjälpa kunder och medarbetare till bättre upplevelser i butik och på webben.

Vid de företagsbesök som görs i Handelslabbet får besökarna information om de senaste innovationer vi har utvecklat samt den forskning som bedrivs. Många besökare vittnar om den inspiration som ett besök ger, samt menar att man tar med sig nya infallsvinklar hem och kan utveckla sitt eget företag och medarbetare.  

Ett besök i Handelslabbet bidrar också till kunskap om de senaste trenderna inom handeln och vad de kan innebära för framtidens handel.