Forskning i samverkan

Samtycke

 

Vi behöver ditt samtycke till att behandla de uppgifter som du lämnar om dig själv i formuläret. Uppgifterna behövs för att administrera testverksamheten i Handelslabbet och kommunicera med dig. Uppgifterna kommer att behandlas av ansvariga för Handelslabbet inom högskolan, och raderas när de inte längre är nödvändiga.

 

Genom att skicka in denna anmälan samtycker du till att Högskolan i Borås samlar in och behandlar dina uppgifter enligt ovan.

I labbet bedrivs forskningsprojekt som antingen är finansierade via statliga eller privata forskningsmedel. Ibland görs också uppdragsforskning, vilket innebär att ett företag eller en privatperson kommer med en specifik frågeställning som de vill få utredd.

När ett företag betalar för ett forskningsuppdrag, görs en utförlig sammanställning av resultaten där ansvarig forskare redogör för analys och slutsatser direkt till uppdragsgivaren/företaget. Den typ av rapport som skrivs på beställning av ett företag publiceras inte här på grund av företagssekretess. I de fall då det rör sig om uppdragsforskning anonymiseras eventuellt företagsnamn i offentliga vetenskapliga publikationer.

Vissa internfinansierade studier i handelslabbet görs inom ramen för en kurs och kan t.ex. användas i uppsatser. Här kan företag vara med och bidra med intressanta frågeställningar och/eller olika former av datamaterial.

Om du är intresserad av att använda Handelslabbet, eller bara vill besöka oss för att se vad vi kan erbjuda, kontakta oss.

Obligatoriska fält är markerade med en asterisk (*).

Behandling av personuppgifter

Vi behöver ditt samtycke till att behandla de uppgifter som du lämnar om dig själv i formuläret. Uppgifterna behövs för kommunikationen mellan dig och Handelslabbet. . Uppgifterna kommer att behandlas av ansvariga för Handelslabbet inom högskolan, och raderas när de inte längre är nödvändiga eller när du återkallar samtycket.

Genom att markera i rutan ovan, godkänner du användandet av persondatan.

Läs mer om hur Högskolan i Borås behandlar dina uppgifter och vilka rättigheter du har. 

https://www.hb.se/dataskydd